Kommunikation

Kommunikation handlar i grunden om att två parter ska få kontakt med varandra. Inte hjälper det mycket till om en gör sig fin och prålar om både scenen är tom och publiken saknas.

Jag hjälper er att analysera målen med kommunikationen, vilket budskap du ska ge till vem, vilka sätt och kanaler som lämpar sig bäst, när de ska genomföras och inte minst i vilken ordning. Kort sagt, att göra en kommunikationsplan.