Kulturorganisationer och föreningar

Organisationer och föreningar inom kultur ägnar stor del av sin tid åt marknadsföring och kundkontakter. Tid som ofta önskas kunna ägnas mer åt den konstnärliga kärnverksamheten.
Munkawebb hjälper er att utnyttja Internet effektivare med en utvecklad webbsajt.

Hemsidan är en utmärkt kanal för att distribuera informationsmaterial och bilder till kunder och press. Ge smakprov på föreställningen, utställningen eller senaste utgivningen. Skicka nyhetsbrev med hjälp av system som håller reda på registret och skapar läsarstatistik åt er. Låta kunden beställa biljetter, medlemskap, varor mm. Använd möjligheterna till tvåvägskommunikation för respons, diskussioner i öppna eller slutna "rum", sk mailing-listor eller dolda undersidor för enskilda kunder.
Internt inom organisationen kan ni skapa en lösenordsskyddad avdelning med planer, scheman, protokoll, diskussionsforum etc.

Ja, möjligheterna är många. Ta kontakt med mig så diskuterar vi vidare vad som passar er.

Munkaberg, Gladsax, 272 94 Simrishamn • tel 0414-211 66