Guide för beställare

Uppdatera och utbildning

När sajten är ute på Internet får ni en dokumentation av produktionen. Vitsen är att ni kan jämföra om ni fått levererat vad vi kommit överens om i krav- och tekniska specifikationerna. Den underlättar också framtida uppdateringar och utveckling.

För kunder som själva önskar uppdatera sajten ger Munkawebb en kort grundutbildning. Gemensamt görs då en genomgång av några typsidor, hur de är konstruerade, tips & trix vid uppdatering. Sedan ser Munkawebb till att beställaren får tag i passande FTP-program och utbildar både i att installera det och hur man skickar filer till och ifrån servern.

Detta moment i produktionen är viktigt för Munkawebb. Först när kunden är trygg och känner sig hemma i sin egen sajt, släpper Munkawebb taget om produktionen.

Önskar kunden lära sig mer kan Munkawebb skräddarsy en utbildning.

Självfallet behöver inte kunden lära sig ett dugg om webbsidor utan kan uppdra åt Munkawebb att sköta uppdatering och utveckling.

Munkaberg, Gladsax, 272 94 Simrishamn • tel 0414-211 66