Guide för beställare

Publicera

Att publicera sajten innebär att sajtens olika filer kopieras, skickas till och läggs in på servern. Det sker med ett sk FTP-program. Det är ett annat sätt för datorerna att kommunicera än webbläsarnas teknik (FTP=File Transfer Protocol resp HTTP=HyperText Transfer Protocol).

Munkawebb publicerar naturligtvis sajten i samband med en produktion och gör de inställningar som behövs på servern. Kunden får därefter en introduktion hur de publicerar framtida uppdateringar.

 

Munkaberg, Gladsax, 272 94 Simrishamn • tel 0414-211 66