Guide för beställare

Domännamn

Domännamn är er egen adress på Internet, t ex www.min_sajt.se.
Adressen består av toppdomänet (com, org, net, se, nu) och ert valda namn (min_sajt). Vanligt är att lägga till www innan ert domännamn för att betona att det är en adress på webben.

Det är hos respektive företag, som äger rätten att administrera huvuddomänerna, som ni köper rätten att använda ert valda domännamn (c:a 300 kr/år).

Munkawebb kan om ni önskar sköta denna ansökan och registrering.

Bakom de tekniska kulisserna pågår lite fler saker som kan vara bra att känna till:
varje domännamn kopplas ihop med ett nummer, sk IP-nummer, som servrarna använder för att hitta rätt på Internet. Sättet som servrarna kopplar ihop domänen med rätt IP-nummer kallas DNS (Domain Name System). Det är två sidor av samma mynt där vi människor tittar på domännamnet och servrarna på IP-numret.

Munkaberg, Gladsax, 272 94 Simrishamn • tel 0414-211 66