Guide för beställare

Produktion & webbdesign

Inför en webbproduktion arbetar beställaren och Munkawebb fram en projektbeskrivning och kravspecifikation.

Projektbeskrivningen klargör vem som gör vad, tidsplan och budget. Kravspecifikationen innehåller syftet, målgrupp, webbsajtens utformning, design och struktur.
En viktig del är en speciell teknisk specifikation av vilka krav som ställs på servern och besökarnas tekniska förutsättningar (script, insticksprogram, skärmstorlek, upplösning, nerladdningshastighet, webbläsarversion etc).

Munkaberg, Gladsax, 272 94 Simrishamn • tel 0414-211 66