Företag

Fördelar med webben

  • Billig och snabb kanal för marknadsföring
  • Smidigt sätt att presentera aktuell produktkatalog och tjänsteutbud.
    Det kan göras som enkelt uppdaterbara "statiska" sidor (sk Acrobat) eller via en databas som kunden själv kan söka i.
  • Lättillgängligt för kunder att beställa varor, när som helst.
    Antingen genom enklare formulär eller e-butik med "varukorg".
  • Kontakt med gamla kunder och nya marknader
  • Kundspecifika projektsidor där respektive kund och ni har en egen avdelning där pågående arbeten kan presenteras och diskuteras
  • Stärka er grafiska profil

 Åter Företag

Munkaberg, Gladsax, 272 94 Simrishamn • tel 0414-211 66