Webb

Detta geniala sätt att länka samman information i form av text, bild och ljud på webbsidor! Även funktioner som att söka i databaser, näthandel, kontakt mellan sändare - mottagare och t.o.m. emellan besökarna.