Intranät

All webbanvändning sker inte över Internet. Intranät är interna datornät inom en organisation som utnyttjar samma teknik som Internet, men som inte är åtkomligt från Internet.